بیانیه وزارت دفاع به مناسبت روز ارتش

Posted by

گوهر خیراندیش به «دیوار به دیوار» بازگشت

وزارت دفاع با گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی، ظرفیت های دفاعی ارتش و نیروهای مسلح در پاسخگویی سریع به هرگونه تهدید را عامل بازدارندگی و شکست آرزوهای جبهه دشمن دانست.

گوهر خیراندیش به «دیوار به دیوار» بازگشت