پشت پرده درگیری کی روش با یک پرسپولیسی

Posted by

گِرۀ کور تولید چه زمانی باز می شود؟

گفته می‌شود کی‌روش از پیروانی خواسته تا بین او و پرسپولیس یکی را انتخاب کند. خواسته‌ای که مورد موافقت پیروانی قرار نگرفته تا او قید همکاری با تیم ملی را بزند و از اردو خارج شود.

گِرۀ کور تولید چه زمانی باز می شود؟