پاکستان به دنبال پس گرفتن سهم ۵۰۰ میلیون دلاری از بازار برنج ایران

Posted by

یادداشت بهارانه افسان پاکرو

بانک های پاکستان حتی پس از لغو تحریم ها، تمایلی به گشایش اعتبارات اسنادی و انتشار فرم الکترونیکی ندارند. این کشور بازار صادراتی برنج به ایران را از دست می‌دهد.

یادداشت بهارانه افسان پاکرو