فایل صوتی منتشر شده درباره جلسه شورای شهر کذب است/ اتهام به نیروهای انقلاب در آستانه انتخابات

Posted by

یک بام و دو هوای روشنفکر مآب ها درباره انتخابات شوراها

ناصحی گفت: در آستانه انتخابات مطالبی گفته و عنوان می شود تا نیروهای انقلاب را زیر سوال برده و متهم کنند.

یک بام و دو هوای روشنفکر مآب ها درباره انتخابات شوراها