سخنرانی روحانی در مراسم بزرگداشت روز ارتش آغاز شد

Posted by

یک زن حریم امنیتی کاخ سفید را شکست

سخنرانی رئیس جمهور دقایقی پیش در مراسم بزرگداشت 29 فروردین روز ارتش آغاز شد.

یک زن حریم امنیتی کاخ سفید را شکست