لیبرمن از نظامیان رژیم صهیونیستی خواست برای جنگ آتی آماده باشند

Posted by

یک محیط‌بان مورد اصابت‌گلوله قرار گرفت

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از نظامیان این رژیم در تیپ گفعاتی خواست که آمادگی خود را برای هر گونه سناریو یا تحول احتمالی در آینده در تمامی جبهه‌های شمالی و جنوبی حفظ کنند.

به گزارش ایسنا، اویگدور لیبرمن در جریان بازدید از آموزش‌های نظامی تیپ گفعاتی در فرماندهی منطقه جنوبی که با حضور “گادی ایزنکوت” رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی و “ایال زامیر” فرمانده منطقه جنوبی ارتش صهیونیستی صورت گرفت، از نظامیان اسرائیلی خواست که آمادگی خود را برای جنگ احتمالی آینده حفظ کنند.

لیبرمن به نظامیان تیپ گفعاتی گفت: شما باید کاملا برای هر تحول و سناریوی احتمالی در تمامی جبهه‌ها آماده باشید و آنچه که من امروز می‌بینم این احساس را در من ایجاد می‌کند که تیپ گفعاتی بخشی از ارتش قوی ماست که نقش پررنگی در جنگ آتی خواهد داشت.

یک محیط‌بان مورد اصابت‌گلوله قرار گرفت