ترامپی که در تلویزیون می‌بینید با ترامپ واقعی فرق دارد

Posted by

یک پل دیگر در تهران ساخته‌ می‌شود؛ تقاطع تقاطع آبشناسان- جنت آباد

رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه دیدار مثبتی با ترامپ داشته، گفت رئیس‌جمهور آمریکا شخص خاصی است. پوتین افزود: «ترامپی که در تلویزیون می‌بینید با ترامپ واقعی فرق دارد. او آدم خاصی است، منظور شما را درک می‌کند، کلمات شما را بسیار سریع تحلیل می‌کند و می‌تواند به سوالات پاسخ دهد.»

یک پل دیگر در تهران ساخته‌ می‌شود؛ تقاطع تقاطع آبشناسان- جنت آباد