زاکانی: در الگوی اسلامی ایرانی فرهنگ و علم حرف اول و آخر را می زند

Posted by

یگان ویژه عراق: البغدادی را پیدا کردیم

یک نماینده سابق مجلس گفت: در الگوی غربی، رشد اقتصادی و پول برای‌شان حرف اول و آخر را می زند اما در الگوی اسلامی ایرانی فرهنگ و علم است که حرف اول و آخر را می زند.

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی عصر امروز طی سخنانی در نشست «انتخابات ۹۶ ؛ چالشها و فرصت‌ها» با اشاره به اینکه بعد از ۳۸ سالی که از انقلاب می‌گذرد می‌توان قضاوت دقیقی درباره شرایط کشور داشت، اظهار کرد: دو نگاه در کشور وجود دارد، یک نگاه اعتقاد دارد که همان مسیری که قبل از انقلاب دنبال می شد و ما جزو کشورهای تابع قدرت‌های جهانی بودیم، باید به شکل دیگری ادامه یابد که کشور را در مسیری قرار می دهد که برای خود منافع و مضراتی دارد.

وی افزود: از جمله منافع این نگاه این است که تجربه دیگران را تکرار می کنیم همانطور که در دوران پس از جنگ الگوی توسعه اقتصادی و در زمان اصلاحات توسعه سیاسی را از خارج کشور گرفتیم اما یک نگاه دیگر به ما می گوید که الگوی اسلامی ایرانی را پی گیری کنیم که اساس انقلاب و اسلام است تا خودمان بسازیم، تولید کنیم و تجربه کنیم.

زاکانی با بیان اینکه ما در دفاع و جنگ الگوی آمریکا و شوروی سابق این بود که اگر می خواهید پیروز شوید باید آتش جنگ را بیشتر کنیم، گفت: ما این الگو را در چهار عملیات به کار گرفتیم اما شکست خوردیم ولی وقتی مردم را به صحنه آوردیم و بسیج کردیم به نتیجه رسیدیم.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه اگر ما مردم را به صحنه بیاوریم می توانیم در سایر عرصه ها نیز موفق باشیم، ادامه داد: در الگوی غربی، رشد اقتصادی و پول حرف اول و آخر را می‌زند اما در الگوی اسلامی ایرانی فرهنگ و علم است که حرف اول و آخر را می زند.

وی افزود: در نگاه اول می گویند برای حل مشکل رکود باید سرمایه های خارجی را افزایش دهیم و به دنبال حل مشکلات از طریق خارج از کشور هستند.

زاکانی با اشاره به دیدگاه گروه دوم در اداره کشور، گفت: در نگاه دوم می گویند ممکن است برای رشد هشت درصدی نیاز به امکانات و سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم اما تا شش درصد رشد را خودمان می توانیم به دست آوریم و می توان بدون توجه به مولفه هایی که خارجی ها ما را به آن محتاج می دانند، به نتیجه برسیم.

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه می توان وجود نقدینگی در جامعه را از یک موضع درستی مدیریت کنیم تا سود آن را سرمایه گذار داخلی ببرد نه سرمایه گذار خارجی، گفت: شرایط کشور در وضعیتی قرار دارد که در حوزه تامین اجتماعی هم در حالت ورشکستگی قرار داریم و راه برون رفت از این وضعیت این است که از امکانات و اقتضاهای کشور استفاده کنیم.

یگان ویژه عراق: البغدادی را پیدا کردیم