آگهی های عجیبی که خط قرمزهای مطبوعاتی را رد کردند!

Posted by

۱۰ شریک تجاری برتر آمریکا

مسأله توجه به محتوای آگهی های سفارش مشتریان در مشاغل مختلف، از جمله مواردی است که در برخی از رسانه های پر مخاطب نادیده گرفته می شود و متولیان امر توجه چندانی به آن ندارند.

۱۰ شریک تجاری برتر آمریکا