عرضه گوشت وارداتی به منظور تنظیم بازار

Posted by

۱۵ هزار نفر محکوم جرایم غیرعمد در حبس هستند

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت:با توجه به نوساناتی که در قیمت گوشت قرمز به وجود آمده به منظور تنطیم بازار هزار تن گوشت وارداتی در سطح شهر تهران عرضه شده است.

۱۵ هزار نفر محکوم جرایم غیرعمد در حبس هستند