مبارزه با قاچاق نیازمند اراده دولت است

Posted by

۱۸۱۸ داوطلب در انتخابات شورای شهر ثبت نام کردند

نماینده قم در مجلس تأکید کرد: اگر بناست به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی بها دهیم، یکی از اقدامات اساسی مبارزه با قاچاق‌های سازماندهی‌شده است، مبارزه با قاچاق نیازمند اراده دولت است، اما متأسفانه دولت برای مبارزه با قاچاق کالا اراده‌ای ندارد، ما نمی‌گوییم با کولبرها برخورد شود، ما می‌گوییم با قاچاق‌های سازماندهی‌شده مبارزه شود.

۱۸۱۸ داوطلب در انتخابات شورای شهر ثبت نام کردند