رکوردشکنی به سبک چارلی چاپلین / عکس

Posted by

۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخت شد

662 نفر تلاش کردند تا با شبیه کردن خود به چارلی چاپلین رکورد جهانی بشکنند.

۲۲۵۰ میلیارد تومان برای بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخت شد