واکنش وزیر کشور به تغییر استاندار لرستان

Posted by

​دهدار آمریکایی: همه مسلمانان را بکشید/شهرهایشان را با بمب اتم ویران کنید

وزیر کشور در واکنش به موضوع تغییر استاندار لرستان گفت: هنوز تصمیم نگرفته‌ایم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت و گو با مهر و در پاسخ به این سوال که آیا شاهد تغییر در استانداری لرستان خواهیم بود، گفت: فعلا معلوم نیست.

وی تصریح کرد: هنوز در این رابطه تصمیم نگرفته ایم.

​دهدار آمریکایی: همه مسلمانان را بکشید/شهرهایشان را با بمب اتم ویران کنید