باقری پا به توپ شد

Posted by

‌کشور در بحران اقتصادی به سر می‌برد

آخرین تمرین پرسپولیس قبل ار بازی با الهلال در حضور مدافع این تیم برگزار شد. خبرنگاران فقط در 15 دقیقه ابتدایی اجازه حضور در تمرین را داشتند.

‌کشور در بحران اقتصادی به سر می‌برد