مازراتی شاسی بلند در ایران/تصاوير

Posted by

10چهره سرشناس، 10 عادت غذایی/تصاوير

روه عکس: در تصاویر زیر مازراتی لوانته تازه پلاک شده با پلاک جدید سیاسی در خیابان‌های تهران را می‌بینید.

10چهره سرشناس، 10 عادت غذایی/تصاوير