واکنش ایران به ادعای ترزا می

Posted by

10 نشانه‌ بیماری وبا

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: فروش سلاح به متجاوزین برای کشتار مردم بیگناه در منطقه بویژه در جنگ نابرابر و ضد انسانی در یمن با ادعاهای خانم ” می” هیچگونه سازگاری و همخوانی ندارد.

10 نشانه‌ بیماری وبا