خطر کسر امتیاز در کمین تیم لیگ برتری

Posted by

اشتیاق مجیدی برای ساخت قسمت دوم “محمد رسول‎ الله(ص)”

باشگاه پدیده خراسان در صورت عدم پرداخت مطالبات بهادر نسیم‌اف بازیکن سابق این تیم با خطر کسر امتیاز و سقوط به لیگ پایین‌تر قرار گرفت.

اشتیاق مجیدی برای ساخت قسمت دوم “محمد رسول‎ الله(ص)”