مجن در سمنان لرزید

Posted by

تحصیل ۳۶ دانش‌آموز در یک اتاق‌ “سه در چهار”

زلزله ای به قدرت 3.5دهم ریشتر شهرستان مجن در استان سمنان را لرزاند.

تحصیل ۳۶ دانش‌آموز در یک اتاق‌ “سه در چهار”