هوا گرم تر می شود + جدول

Posted by

2 مدافع و 2 مهاجم پرسپولیس تست دوپینگ دادند

بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی روند افزایش نسبی دما طی سه روز آینده برای اغلب نقاط کشور پیش بینی می‌شود.

2 مدافع و 2 مهاجم پرسپولیس تست دوپینگ دادند