آغاز طرح برخورد با دور دورهای اتوبانی شبانه

Posted by

در این طرح مأموران پلیس با استقرار در نقاط مختلف پایتخت و معابر پر رفت و آمد با تخلفاتی نظیر دور دور کردن، آلودگی صوتی، انجام حرکات مخاطره‌آمیز، سرعت غیرمجاز ،سبقت غیر مجاز و ایجاد مزاحمت برای نوامیس برخورد خواهند کرد.