متلاشی شدن باند حرفه ای کلاهبرداری از شرکت های بیمه

Posted by

با هوشیاری پلیس شهرستان نیشابور باند
حرفه
ای کلاهبرداری از شرکت های بیمه با تصادف های ساختگی متلاشی شد.