قیمت دلار به نقطه اشباع رسید؟

Posted by

روزهای یکشنبه و دوشنبه در بازار ارز روزهای عجیبی بود. در 2 روز پیاپی، قیمت دلار در ساعات ابتدایی روز معاملات خود را کم نوسان و رو به کاهش آغاز می‌کند، ولی از نزدیکی میانه روز برای 45 دقیقه قیمت این ارز بدون معامله به سرعت افزایش می‌یابد.