حل مشکل سهام داران و راه اندازی پروژه در اولویت است

Posted by

نماینده چناران، طرقبه و شاندیز گفت: حل مشکل سهام داران پدیدیه و راه اندازی پروژه در اولویت است اما نباید با عباراتی پر ابهام که ادامه پروژه در آینده دچار اختلال شده یا حقوق بخشی دیگر از مردم ضایع شود. وی در خصوص نامه اخیر خود به رئیس کل دادگستری نیز گفت: نگارش آن نامه به معنی بی انگیزگی برای حل مشکل نیست.