مهرجویی: روشنفکر نداریم

Posted by

داریوش مهرجویی گفت: ما اصلا روشنفکر نداشته‌ایم، همیشه ایدئولوگ داشته‌ایم و این دو خیلی با هم فرق دارند.