ثبت نام انتخابات شوراها به 3000 نفر می رسد

Posted by

رییس کمیته اطلاع رسانى فرماندارى تهران با اشاره به آمار کلى از تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات شورای شهر و روستا گفت: تا ساعت ٢٠:٣٠ دقیقه امشب مجموع ٢٧٩٦ نفر ثبت نام کردند، پیش بینى می شود تا ساعت ٢٢ امشب این آمار به ٣ هزار نفر برسد.