نظر شما درباره این تصویر چیست؟

Posted by

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی ایران به محض سوت داور شادی منحصر به فرد خود را به نمایش گذاشت.

این سرمربی پرتغالی که مشت های گره کرده بعد از پیروزی ها بخشی از طبیعت شادی او شده است این بار بعد از زانو زدن و مشت گره کردن به سمت جایگاه وی آی پی برگشت و با چهره برافروخته مشت خود را به آن سمت نیز نشان داد.

وی امروز عصر و پس از بازی با چین با طعنه به افرادی که نام نبرد گفت: “اگر اجازه دهند تیم را آماده می‌کنیم و اگر نه که چهار روز قبل از مسابقه و مانند این دیدارها تیم را آماده می‌کنیم. شما می‌دانید اختیار فوتبال ایران در دست چه کسانی است و آنها باید اجازه دهند.”

این صحنه، تبدیل به امضای تیم ملی فوتبال ایران شده است.