پیغام رامین رضاییان به برانکو

Posted by

رضاییان برابر چین 20دقیقه به میدان رفت و نمایش خوبی هم داشت، حالا باید دید بازی خوب رامین در این دقایق باعث بخشودگی او توسط برانکو می‌شود یا نه؟