وزیر خارجه بحرین: برای برقراری روابط بهتر با ایران تلاش می کنیم

Posted by

وزیر خارجه بحرین در نشست امروز شورای همکاری خلیج فارس که در سطح وزرای خارجه برگزار شد، گفت: برای برقراری روابط بهتر با ایران تلاش می کنیم. درها را به روی ایران برای بهبودی روابط با کشورهای همسایه نبسته‌ایم.