کاخ سفید: شهرک‌سازی‌های نامحدود اسرائیل کمکی به صلح نمی‌کند

Posted by

کاخ سفید در واکنش به صدور مجوز ساخت اولین شهرک صهیونیستی در 20 سال اخیر، اعلام کرد که شهرک‌سازی‌های نامحدود اسرائیل کمکی به پیشبرد صلح نمی‌کند.