ادعای نماینده آمریکا: ایران قطعا بزرگترین کشور حامی تروریسم است

Posted by

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری در این سازمان درباره ایران مدعی شد: من به طور شفاف اعلام کرده ام که ایران قطعا بزرگترین کشور حامی تروریسم است. آنها در هرجا که نفوذ پیدا می کنند ما شاهد مشکلات و مسائلی هستیم. این موضوعی است که ما باید با آن مقابله کنیم.