برکناری ۴۵ قاضی و دادستان دیگر در ترکیه

Posted by

۴۵ قاضی و دادستان دیگر در ترکیه در ارتباط با کودتای نافرجام در این کشور در ماه جولای گذشته از کار برکنار شدند.

به گزارش تسنیم به نقل از العهد، دولت ترکیه روز دوشنبه 45 قاضی و دادستان این کشور را در ارتباط با کودتای نافرجام این کشور در ماه جولای گذشته، برکنار کرد.

روز گذشته سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در سخنانی تاکید کرد: آنکارا بیش از 47155 نفر را در ارتباط با تحقیقات مربوط به کودتای نظامی نافرجام 15 جولای سال گذشته به طور رسمی بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، این افراد متهم به داشتن ارتباط با گولن هستند. دولت ترکیه بارها گولن را عامل اصلی طراحی و اجرای کودتای نافرجام سال گذشته معرفی کرده ولی گولن این اتهامات را رد کرده است.

در بین افراد بازداشت شده، 10732 نفر از افسران پلیس، 7643 نفر سرباز ارتش، 168 نفر ژنرال ارتش، 2575 نفر قاضی و دادستان و 26177 نفر کارمند دولتی بوده‌اند.

از زمان وقوع کودتای نافرجام جولای گذشته در ترکیه در مجموع 113260بازداشت انجام شده است و این در حالی است که 863 نفر از افراد مظنون هنوز فراری هستند.