10 نشانه‌ بیماری وبا

Posted by

بیشتر زخم های گوارشی در اثر یک عفونت بوجود می آیند. این عفونت توسط باکتری ای به نام «هلیکوباکترپیلوری» ایجاد می شود.
اسید و سایر شیره های گوارشی که توسط معده ترشح می شوند نیز با از بین بردن لایه داخلی معده، باعث بروز زخم می شوند.