رشیدی: ذوب آهن خوب بازی کرد و من مقصرم

Posted by

دروازه‌بان تیم ذوب آهن گفت: ما بازی را برده بودیم که با اشتباه من دروازه تیم ما باز شد.