واکنش فولاد به خبر مذاکره با عبدالله ویسی

Posted by

اژدری زاده مدیرعامل تیم فولاد خوزستان در این باره گفت: خیر به هیچ عنوان. ما نه گزینه ای در نظر داریم و نه با گزینه ای مذاکره داشته ایم. تا بعد از اتمام لیگ و جمع بندی تمام مسائل، هیچ مذاکره ای هم نخواهیم داشت.