۳ روز عزای عمومی در مصر

Posted by

دولت مصر در پی انفجارهای امروز در شهرهای اسکندریه و قاهره سه روز عزای عمومی اعلام کرد. طبق اعلام وزارت بهداشت مصر، به دنبال این انفجارها، در مجموع تاکنون بیش از ۳۰ نفر کشته و ۱۱۱ نفر نیز زخمی شده اند.