آیت الله جوادی املی: مرگ آیت الله هاشمی را نبرده، بلکه او مرگ را احاطه کرده است

Posted by

بیت آیت الله هاشمی با سفر به قم با تعدادی از مراجع عظام دیدار کردند.

آیت الله جوادی آملی در دیدار بیت  آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: شاخه های سرسبز و پر بار درخت ریشه سالمی دارند و شما قدر این ریشه سالم را بدانید.صبر در قرآن به همراه نماز آمد که اقامه کردنی است و آقای هاشمی با همه سختی ها ، صبر و صلاه اقامه می کرد.

وی افزود: در دیدار اخری که با او در دماوند داشتم، صبر را که چون نماز، ستونی برای دین و دینداران است، در رفتار و گفتار ایشان دیدم.

آیت الله جوادی آملی گفت: مرگ آیت الله هاشمی را نبرده است، بلکه او مرگ را احاطه کرده که همچنان زنده است و به قول حضرت امیر(ع) انسان چه شب ،کوچ کند و چه روز ، سرمدی می شود.