نیمار رسما 3 جلسه از همراهی بارسا محروم شد

Posted by

ستاره برزیلی بارسلونا رسما 3 دیدار از همراهی بارسلونا محروم شد.