عارف لرستانی درگذشت

Posted by

عارف لرستانی بازیگر طنز تلویزیون كه بيشتر او را با آثار مهران مديری ميشناسیم، درگذشت.

سپند امیرسلیمانی در گفت و گو با میزان: متاسفانه عارف لرستانی حدود 4 ساعت پیش بر اثر سکته قلبی در خواب در گذشت.