کمیسیون امنیت‌ملی مجلس پنجمین گزارش برجام را بررسی می کند

Posted by

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی مجلس گفت: پنجمین گزارش وزارت امورخارجه درباره برجام در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. نقوی‌حسینی ادامه داد: شوشتری در ادامه جلسه، خواستار برقراری و تقویت روابط و مناسبات 15 کشور همسایه جمهوری اسلامی با کشورمان شد که در این زمینه نیازمند یک بررسی جدی هستیم.