اردوغان ایران را به توسعه‌طلبی متهم کرد

Posted by

سروری رییس ستاد” لیست خدمت” شد

رئیس‌جمهور ترکیه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری الجزیره مدعی شد که ایران سیاست رواج ملی‌گرایی فارسی را در دستور کار قرار داده است. وی گفت: «ایران سیاست توسعه‌طلبانه بر مبنای فارسی‌گرایی را در پیش گرفته و این برای ما مایه تأسف است.»

سروری رییس ستاد” لیست خدمت” شد