آمریکا به دنبال افزایش فشار بر پیونگ‌یانگ

Posted by

وزیر خارجه آمریکا گفت: ما در نهایت می‌خواهیم پیونگ‌یانگ را وادار کنیم که با ما وارد تعامل شود به طوری که گفت‌وگوهای آتی طی روندی متفاوت از گفت‌وگوهای گذشته برگزار شود.