درخواست کاخ سفید از وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران

Posted by

“کالبدشکافی” کار و بیکاری

مقامات ارشد کاخ سفید اعلام کرده بودند که لحن نامه اولیه که در در مورد برجام نوشته شده بود، بسیار نرم بود و در آن اشاره‌ای به فعالیت‌های تهران در خاورمیانه و حمایت از گروههایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند، نشده بود.

“کالبدشکافی” کار و بیکاری