ملی پوش تیم فوتبال: می‌خواهم به خارج بروم

Posted by

مدافع ملی پوش تیم فوتبال سایپا مدعی است می خواهد فوتبالش را در خارج از ایران ادامه دهد.