رحمانی‌فضلی: مردم به فضاسازی‌ها توجه نکنند

Posted by

گفت: مردم به فضاسازی‌ها در فضای مجازی توجه نکنند و نگاه‌شان به صدا و سیما باشد.