وزیر دفاع آمریکا: جنگ احتمالی با کره شمالی فاجعه بار خواهد بود

Posted by

وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه ای نبرد احتمالی با کره شمالی را جنگی فاجعه بار توصیف کرد.