کاوه رضایی در آستانه یک رکورد تاریخی

Posted by

لوکوموتیو ازبکستان در تاشکند، الاهلی امارات در تهران، التعاون عربستان در عمان و العین امارات در تهران؛ این سیاهه تیمهایی است که دروازه شان در همین چند هفته اخیر توسط کاوه رضایی باز شده است.