ظریف عازم اسلو شد

Posted by

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در «اسلو فروم» 2017 (مجمع اسلو) و رایزنی با مقامات نروژ دقایقی پیش تهران را به مقصد اسلو ترک کرد.