مسمومیت غذایی چند صد نظامی در ترکیه +تصاویر

Posted by

رسانه‌های محلی از مسمومیت و بیماری عجیب بیش از 500 نظامی ترکیه‌ای و انتقال فوری آنها به بیمارستان خبر می‌دهند.