رهبری در مسائل جمهوری اسلامی با احدی شوخی ندارند

Posted by

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: دولت در مسیر مقام معظم رهبری حرکت می‌کند و اگر بخواهد مسیری را غیر از این مسیر برود، قطعا مقام معظم رهبری به دولت تذکر خواهد داد.