حمایت فرانسه از تروریست‌ها عنصر اتهام است نه نقطه ابهام

Posted by

انفعال وزارت‌خارجه در قبال حمایت رژیم فرانسه از تروریست‌ها، صدای اعتراض برخی طیف‌های اصلاح‌طلب را هم درآورده است.